Tin cậy

Samsung Experience Service

premiumapp
54.83MB
Lượt tải về của cửa hàng 50 - 250
Phiên bản 4.1.01.28 1 năm trước

Mô tả của Samsung Experience Service

Samsung Experience Service는 여러분의 일상을 가족, 지인, 친구들에게 갤러리와 연락처 등을 이용하여 핸드폰, 태블릿, FamilyHub, TV와 같은 삼성 기기로 공유할 수 있습니다.

본 업데이트 진행함으로써 다음과 같은 유용한 기능을 사용할 수 있습니다.

공유 그룹 만들기

삼성계정을 통해 그룹을 생성하고 멤버들을 초대하여 나만의 공유 그룹을 만들 수 있습니다.

공유 그룹은 갤러리의 공유앨범에 활용되어 가족, 지인들과 사진, 영상을 공유하고 공유 받을 수 있습니다. 또한 공유 그룹에 초대된 계정이 TV, FamilyHub 냉장고에 로그인 되어 있다면, TV 에서도, FamilyHub 냉장고에서 사진을 볼 수 있습니다.

연락처 프로필 사진 업데이트

삼성 연락처의 프로필 공유 기능은 친구들과 지인들의 최신 프로필 사진을 공유 받아 연락처 사진으로 업데이트 하도록 도와줍니다.

가족과 친구들의 사진 공유

삼성 갤러리의 공유 앨범을 이용하여 내가 찍은 사진을 가족 그룹, 친구 그룹에 공유할 수 있고, 지인이 생성한 그룹의 멤버가 되어 사진을 공유 받을 수 있습니다.

Samsung Experience Service 4.1 주요 업데이트

1) 삼성 계정 설정에서 Family와 같은 공유 그룹 생성 및 그룹 관리 기능 제공

2) 갤러리 앱에서 사진/동영상을 Family와 같은 공유 그룹에 공유하는 기능 제공

* 대부분의 기능들은 전세계적으로 사용 가능하지만, 몇몇 국가, 언어 및 통신사 사정으로 지원하지 않을 수도 있습니다.

----

개발자 연락처 :

02-2255-0114

Samsung Kinh nghiệm Dịch vụ là hàng ngày cho gia đình, người quen và bạn bè bằng cách sử dụng một thư viện và địa chỉ liên lạc để chia sẻ với các thiết bị Samsung như điện thoại di động, máy tính bảng, FamilyHub, truyền hình.

Bằng cách tiến hành cập nhật này, bạn có thể sử dụng các tính năng hữu ích sau đây:

Tạo một nhóm chia sẻ

Thông qua tài khoản Samsung của bạn tạo một nhóm và mời các thành viên để chia sẻ, bạn có thể tạo nhóm của riêng bạn.

Chia sẻ nhóm được sử dụng trong một album chia sẻ trong bộ sưu tập có thể được chia sẻ với gia đình, bạn bè và hình ảnh, và chia sẻ video. Bạn cũng có thể mời chia sẻ tài khoản nhóm xem hình ảnh trong, FamilyHub tủ lạnh, TV Nếu bạn đang đăng nhập vào TV, FamilyHub tủ lạnh.

Liên hệ với hồ sơ hình ảnh cập nhật

Hồ sơ tính năng chia sẻ của Samsung Liên nhận được chia sẻ hình ảnh hồ sơ cá nhân mới nhất của bạn bè và những người quen biết để giúp cập nhật các hình ảnh liên lạc.

Chia sẻ hình ảnh với gia đình và bạn bè

Sử dụng album chia sẻ của Thư viện Samsung, và ảnh bạn đã chụp để chia sẻ trong nhóm gia đình và nhóm bạn bè, là thành viên của một nhóm được tạo, bạn có thể nhận được bạn bè chia sẻ hình ảnh.

Samsung Kinh nghiệm Dịch vụ 4.1 cập nhật lớn

1) cung cấp một nhóm chia sẻ sáng tạo và quản lý nhóm tính năng như thiết lập gia đình từ Tài khoản Samsung

Cung cấp 2) khả năng chia sẻ ảnh / video từ ứng dụng Thư viện để chia sẻ cùng một nhóm như gia đình

* Hầu hết các tính năng có sẵn trên toàn thế giới, nhưng một số nước, các nhà khai thác có thể không hỗ trợ các ngôn ngữ và hoàn cảnh.

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho Samsung Experience Service

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ Samsung Experience Service

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng premiumapp
Cửa hàng premiumapp 1.79k 2.09M

Tải về các ứng dụng tương tự trên Samsung Experience Service

Thông tin APK về Samsung Experience Service

Phiên bản APK 4.1.01.28
Khả năng tương thích Android 7.0+ (Nougat)
Lập trình viên Samsung Electronics Co., Ltd.


Tải về Samsung Experience Service APK
Tải về